Tvilling själar & Själsfränder

Kanalisering från de Galaktiska guiderna om tvillingsjälar och själsfränder

Tvillingsjälar och själsfränder är begrepp de flesta hört talas om och det finns olika syner kring vad det är och hur det fungera och jag är nyfiken av mig så jag frågar ofta runt i de kosmiska biblioteken och har många långa samtal med änglar och de Galaktiska guiderna .Tvillingsjälar är två individer som vibrerar på samma grund vibration och har en gemensam själseld

Tvilling själar har ett starkt band till varandra genom själselden som brinner emellan dem är dem förenade

Tvilling själar var varsinn livsväg som går jämsides med varann händelser i livet sker ofta parallellt när den ena är glad är den andra glad går den ena igenom en tuff period så gör den andra det också parallellt oftast sker detta utan varandras vetskap men när man väl möts i de fysiska livet så ser man synkononiteten och likheterna i livs erfarenheterna och dess tid punkter i livet.

Tvilling själar har ofta levt flera liv tillsammans på jorden och präglas ofta av samma karma strålar och har lika livsläxor att lära i livet

Det är lite som att kolla i en själs spegel och se sin spegelbild i en annan individ och samtidigt se sin raka motsats.

Ofta är den ena medveten om att dem är tvilling själar och den andra parten ovetandes inte ovanligt är att den ena tvillingen har kommit längre i sin andliga utveckling och sökt mer andlig kunskap än den andra.

Tvillingsjälar arbetar med att bearbeta kollektiv karma och väldigt tung energi så dem jobbar tillsammans i par genom flera liv då kraften tillsammans är oerhört stark och deras grund vibration är väldigt hög så sker en väldigt stor vibrations höjning i tvillingsjälarnas arbete.

Det finns en romantisering kring begreppen tvillingsjälar och själsfränder som säger att det är ens livs kärlek den perfekta partnern o.s.v

Själsfränder är något du kan möta i varje levande individ du möter under livet såväl människor som djur.
Det är en själslig djupare kontakt när båda ser ljuset i varann när man får kontakt på ett själsligt plan ibland har man mötts förut både i tidigare liv på jorden men också i andra dimensioner.

Att ha ingången att göra varje möte med en annan människa till det bästa mötet någonsin är att höja sin vibration så att man kan mötas när man befinner sig i den balans och vibration som man har när man är i den man i sanningen är
Påsåvis kan du möta en själsfrände i alla du möter och det sker alltid i kärlek och ljus men inte nödvändigtvis i passion och attraktion.

Precis som det kring tvillingsjälar sägs att man ska leva i kärleks relation en dag så tror inte jag att det är något som är självklart att man ska göra.
Som tvillingsjäl har man varsin individuell själseld men man delar även en med sin tvilling och elden står också för passion och attraktion renhet och kraft.

När tvillingsjälar möts och får kontakt flammar elden igång och stärka känslor uppstår ofta är dem i hetlevrade relationer men inte heller nödvändigtvis den sexuella attraktion som är mellan två individer som är i en kärleksrelation.
Elden är passionen element så dem ofta är passionerade så vanligt är att dem faktiskt inleder den typen av relation men som sagt inte nödvändigtvis.

Ens tvilling måste inte vara av motsatta könet rent fysiskt men dem brukar vara mer av den feminina eller maskulina energin i motsvarighet till en själv.
Man skapar en helhet tillsammans.

Men man ska inte tro att en tvillingsjäl på någotvis är halv för i varje enskild individ finns både den manliga och kvinnliga energin man har varsin livsväg var sitt energisystem och är två skilda individer.
Men när dem möts skapas den större och kraftfullare helheten som gör dem så starka i sin energi.

Det är inte alltid det är menat att man fysiskt ska leva med sin tvillingsjäl ibland är det så stor åldersskillnad att man bara som hastigast befinner sig på jorden samtidigt och man har den typen av uppdrag där den ena tvillingen skall lämna jorden för att agera guide och jobba tillsammans från en annan dimension.
Ibland lever dem inte överhuvudtaget på jorden samtidigt.
Och ibland ska dem mötas för att få vetskap om varann men kanske inte leva ihop utan arbeta från olika håll i världen.
Och ibland är det menat att dem ska leva tillsammans antingen som vänner familj eller partnerskap.

Ens tvilling kan födas som ens barn i livet eller ett syskon eller förälder också.

Att leva som tvillingsjälar är mycket tufft och väldigt starka känslor och händelser är ofta stora på gott och ont framgång blir extrem framgång motgång blir extremt tufft man kan säga att en smäll från livet blir extra hård så tvillingsjälar är ofta känsliga och har lättare för att må dåligt samtidigt som dem har lättare att nå stora framgångar i livet.

Man kan likna tvillingsjälar som två personer som sitter fast i ett gummiband dem har en magnetism emellan sig som gör att dem dras till varandra.

Om den ena går åt höger så följer den andra efter och tvärt om så när dem ska gå åt varsitt håll kan ordentliga energimässiga kontraster uppstå.

Ofta märker den tvillingen som är mer andligt utvecklad av detta och mår väldigt dåligt när den andra går åt andra hållet det blir hastiga och kraftiga dimensions krockar när man hastigt sjunker i vibration.

Och det är tufft att vara den tvillingen som är den som är mest andligt medveten för den får under en tid dra hela lasset och släpa sin tvilling en bra bit innan gummibands effekten träder in.
När den andra tvillingen väl börjat intressera sig för det andliga och aktivt arbeta för utveckling så blir det lättare.

Med gummibands effekten menar jag att om en tvilling går åt ena hållet tillräckligt länge så släpas den andra åt det hållet också vilket är menat att ske.
Och hur lika man än är så är man också varandras raka motsatser så det finns tillfällen där allt den ena älskar är allt den andra avskyr men det förändras med tiden i det arbete man gör.

För tvillingsjälar som lever i någon form av fysisk relation handlar allt om jämvikt och balans i energi och i livet att kanalisera kraften gemensamt och kalibrera varandra så att den gemensamma kraften blir en enhet men att man själv förblir en enskild individ i sin egna kraft också.

Det är lätt att fullt ut gå ihop med sin tvillingsjäl fullt ut och agera som en människa vilket är osunt då bådas ljus behövs för att skapa den större gemensamma kraften.Twin & soul flame healing


Resan för Tvillingsjälar är tuff och full av utmaningar och processer.
Men också enorm lärorik och kraftfull. 
I möten med min själsgrupp och i studier i Akasha biblioteket samt långa kanaliserinar från Den galaktiska guiden Orion har jag tagit fram en healing metod som jag kallar Tvillingsjäls/Själs elds healing & Twin & soul flame healing.
Och det är en kraftfull healing behandling som kalibrerar och balanserar tvillingsjälar så att dem blir mer samspelta i sina vibrationer och Påsåvis underlättas deras resa.
Den blir lättare och man undviker gummibands effekten vilket gör att man kan fokusera på de arbete man behöver göra och som man har som uppdrag under livet kopplat till tvillingsjälen.
Är du intresserad av att boka en tid för denna behandlingen så är du varmt välkommen att skicka ett meddelande till mig använd kontaktformuläret nedan.

Behandlingen tar ca 45 min och kan bokas både med eller utan samtal

endast healing 950 kr
med samtal på ca 30 min 1450 kr

TIDSBOKNING